Освітні програми

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями)
у 2017/2018 навчальному році