Соціально-психологічна служба

Психологічна служба в нашій школі працює вже близько 18 років.
До її складу входять практичний психолог і соціальний педагог.
Сучасна освіта є зорієнтованою на особистість кожного учня і несе у собі ідеї гуманного підходу до навчання та виховання дитини. Їх втілення залежить не тільки від освітнього процесу як такого, але й від  соціально — психологічної допомоги, що може бути надана дитині, від ефективної роботи психолога та соціального педагога з дитиною та її оточуючим середовищем. Саме це є визначним у нашій роботі. Діти у нас навчаються різного віку та з різними діагнозами, досить часто вони є неадаптованими не лише до життя в суспільстві, але й до навчання в школі. Тому нашу роботу ми можемо умовно розділити за напрямками. В першу чергу це діагностика, корекція та психологічна просвіта. Свою роботу ми проводимо з групою дітей чи індивідуально. Психологічна служба надає допомогу всім учасникам навчально — виховного процесу по подоланню недоліків психологічного розвитку, сприяє здійсненню індивідуального підходу до дітей з особливими потребами, всебічному особистісному розвитку дітей та підлітків, самовдосконаленню педагогів.
Важливим у роботі психологічної служби є співпраця з педагогічним колективом та з батьками наших учнів.
В своїй роботі ми використовуємо інноваційні методи просвітницької, профілактичної, корекційно – розвиваючої та діагностичної роботи, а саме метод «рівний – рівному», арт-терапію, ігрову терапію, казкотерапію, піскову терапію.
Пропагування психологічних знань дало змогу багатьом старшокласникам вибрати професію відповідно до своїх здібностей, в тому числі і професію педагога та психолога.