Психологічна служба

Формуємо освітнє середовище.

Для забезпечення якості загальної середньої  освіти  ми маємо сприяти створенню належного освітнього середовища. А належне освітнє середовище передбачає дотримання кодексу правил поведінки. Тому з метою внесення змін до Статуту школи та створення безпечного освітнього середовища пропонуємо для обговорення  слідуючі правила поведінки (права та обов’язки)учнів.

Пропозиції вносити адміністрації школи та психологічній службі.

Права та обов’язки були розроблені на основі таких законодавчих актів: Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Сімейного кодексу України, закону України «Про охорону дитинства», «Закону про освіту» (стаття 53) та статуту школи.

                                     

Здобувачі освіти (учні) мають право:

  1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
  2. На вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять.

3..На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.На справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

5.На відзначення успіхів у своїй діяльності.

6.На користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно — розвитковою та лікувально-оздоровчою базою школи.

7.На доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності.

8.Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,  конкурсах, тощо. та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.

9.На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.

10.Брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.

11.Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачі освіти (учнів).

12.Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

13.На захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля,  що порушують права або принижують їх честь, гідність.

14.Висловлювати класному керівнику, вихователю, заступнику директора, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

15.Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя школи, не принижуючи гідності інших.

16.На відпочинок під час перерв, у вихідні, святкові та канікулярні дні.

17.На забезпечення якісним харчуванням.

 

 

 

 

 

 

 

                                      Здобувачі освіти (учні)  зобов’язані:

1Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; виконувати Статут школи.

2.Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму дня школи.

3.Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний  рівень.

4.Повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.

5.Приносити необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник; приходити до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

6.Не  пропускати уроки, не  запізнюватись на навчальні заняття;залишати верхній одяг в гардеробі.

7.Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

8.Дотримуватись правил співдружності, взаєморозуміння,вирішувати конфліктні ситуації без використання різних форм насилля.

9.Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки у  школі і за її межами, турбуватись про красу рідної мови.

10.Проявляти повагу до вчителів та інших працівників школи, підкорятись законним вказівкам та розпорядженням директора, педагогічної ради, учителів, а також постановам класного і шкільного самоврядування.

11.Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.

12.З повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.

  1. Займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням   віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

14.Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи, її авторитет, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.

15.Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

16.Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна

17.Дотримуватись правил техніки безпеки як під час уроків так і під час перерв.

18.Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції школи, її авторитету.

19.Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення школи та її території.

20.Дотримуватися правил особистої гігієни,приходити до школи охайними, в одязі ділового стилю.

21.Вітатися до працівників та гостей школи.

Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території під час освітнього процесу. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику, вихователю довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.
Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

Забороняється під час освітнього процесу користуватися мобільними телефонами.

 

 

Психологічна служба в нашій школі працює вже близько 18 років.
До її складу входять практичний психолог і соціальний педагог.
Сучасна освіта є зорієнтованою на особистість кожного учня і несе у собі ідеї гуманного підходу до навчання та виховання дитини. Їх втілення залежить не тільки від освітнього процесу як такого, але й від  соціально — психологічної допомоги, що може бути надана дитині, від ефективної роботи психолога та соціального педагога з дитиною та її оточуючим середовищем. Саме це є визначним у нашій роботі. Діти у нас навчаються різного віку та з різними діагнозами, досить часто вони є неадаптованими не лише до життя в суспільстві, але й до навчання в школі. Тому нашу роботу ми можемо умовно розділити за напрямками. В першу чергу це діагностика, корекція та психологічна просвіта. Свою роботу ми проводимо з групою дітей чи індивідуально. Психологічна служба надає допомогу всім учасникам навчально — виховного процесу по подоланню недоліків психологічного розвитку, сприяє здійсненню індивідуального підходу до дітей з особливими потребами, всебічному особистісному розвитку дітей та підлітків, самовдосконаленню педагогів.
Важливим у роботі психологічної служби є співпраця з педагогічним колективом та з батьками наших учнів.
В своїй роботі ми використовуємо інноваційні методи просвітницької, профілактичної, корекційно – розвиваючої та діагностичної роботи, а саме метод «рівний – рівному», арт-терапію, ігрову терапію, казкотерапію, піскову терапію.
Пропагування психологічних знань дало змогу багатьом старшокласникам вибрати професію відповідно до своїх здібностей, в тому числі і професію педагога та психолога.