Інновації

Інновації педагогічного процесу.

2003 р. – впроваджуються інтерактивні та мультимедійні методи навчання;

2004 р. – проектні технології;

2006 р. – курс «Основи християнської етики», школа лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл» в номінації «Школа здоров’я», ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий стан фізичного виховання;

2007 р. – елементи системи Шалви Амонашвілі;

2008 р. – курс «Економіка для молодших школярів».

Вчитель підготовчого класу впроваджує в практику роботи елементи системи М.Монтессорі.

Використання інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі

Освітні технології Предмет Інновації ПІП вчителя, категорія Суть технології Прогнозований результат Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційних педагогічних технологій
Система І. Федоренка українське читання Система швидкого читання вчителі початкових класів Використання педагогами та батьками у роботі з слабкозорими дітьми нетрадиційних форм, методів навчання, формування читацьких умінь. Засвоєння дітьми навчальної програми, успішне навчання на всіх рівнях освіти; фізичний та інтелектуальний розвиток дітей, що дає додатковий шанс стати освіченою, здоровою, самодостатньою, а цілком можливо, і талановитою особистістю. Збірка додаткового матеріалу до читанки для 3 класу. (Вчитель-методист Шабага М.М.)
Система М. Монтессорі підготовчий клас урок тиші Ковчикова Надія Георгіївна, вища, вчитель-методист, відмінник освіти і науки України Створення педагогом предметно-просторового середовища, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності. Розвиток у дітей з особливими освітніми потребами інтересу до пізнання світу, формування уміння легше вступати у спілкування з людьми, вільно долати конфліктні ситуації, робити вибір. «Хочуть діти світ пізнати і усе, що в світі є!», методичний посібник (Вчитель-методист Ковчикова Н.Г.)
Інтерактивні технології англійська

мова,

українська

мова

інтерактивні ігри Ляшуга Ірина Олексіївна, вища, вчитель-методист

Жильчук Алла Вікторівна, спеціаліст

Бєлко Олена Михайлівна В кат., старший вчитель

Ровна Ольга Василівна, І кат.

Навчальний процес є процесом пізнання. Спільна діяльність учнів у процесі засвоєння навчального матеріалу дає можливість кожному вносити свій особистий внесок у процес пізнання. За рахунок цього йде обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності. У ході ділового навчання слабко зорі учні навчаються критично мислити, зважувати альтернативні думки, приймати продумане рішення. Зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності вчителя, покращення якісних показників навчальних досягнень слабкозорих учнів. Розвиток в слабкозорих учнів суб’єктивності, мислення, творчих здібностей, активності та ініціативності. Впровадження інтерактивних методів та мультимедійних технологій в навчально-виховний процес. (Методичний посібник, колективна робота)
Мультимедійні методи Історія,  зарубіжна література, українська література,

географія. початкова школа

використання

мультимедійних

програм, електронних підручників

Пилипишина Ірина Іванівна, виша вчитель-методист

Шубенкова Наталія Костянтинівна, В

кат. старший вчитель

Використання інформаційних технологій Надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами Розроблені мультимедійні програми, вчителі-предметники
Просвітницька

програма «Рівний-рівному» та «Діалог»

здоровий

спосіб життя

превентивне виховання Думанська Тетяна Анатоліївна, вища кат.Лутова Анжела Миколаївна Програма МОН України, АПН України, Програми розвитку ООН, ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя.

Мобілізувати всі можливості для допомоги молодій людині у свідомому самовизначенні. Один з найефективніших шляхів цього – ініціювання між однолітками. Це є частиною цілеспрямованої сучасної системи профілактичних дій в усьому світі.

Запровадження просвітницької діяльності «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя,, запобігання ВІЛ, хворобам, що передаються статевим шляхом та вживанню наркотичних речовин; розроблення та розповсюдження сучасних інформаційно-освітніх матеріалів для педагогів-тренерів та підлітків-інструкторів; ініціювання роботи підлітків-інструкторів. Розроблено методичні рекомендації по впровадженню просвітницької програми «Рівний-рівному»
Технологія М. Єфименко фізвиховання система розвитку та оздоровлення дітей Кравець Василь Миколайович, вища

Горячок Наталія Іванівна, I кат.

Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, розваги і свята.

Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває впродовж одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ

Розвиток та оздоровлення слабкозорих дітей. Створення позитивного емоційного фону заняття Створено модель «Школа сприяння здоров’ю»
Системи Ш.Амонашвілі Початкова школа Гуманізація навчально-виховного

процесу

Сохатюк Алла Борисівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Становлення, розвиток та виховання дитини як високоморальної людини шляхом розкриття її особистісних якостей. Найважливішими вміннями є пізнання, читання, письмово-мовленнєва діяльність, лінгвістичне чуття, математичне уявлення, розуміння прекрасного, планування діяльності, а також формування таких якостей, як сміливість, витривалість, осягнення краси усього навколишнього.

Особливу роль відіграє оцінювання діяльності дитини. Замість кількісної оцінки – якісне оцінювання навчання учнів, навчання учнів самоаналізу, самооцінки.

Педагогічний процес моделюється з урахуванням психологічних особливостей дітей тієї або іншої вікової групи. Врахування і розуміння тенденцій саморозвитку дитини у педагогічному процесі. Зміст, атмосфера спілкування, стиль взаємин повинні допомагати дитині вчитися, пізнавати себе як людину, плекати почуття власної гідності, самоповаги.

Формування гуманістично спрямованої особистості.

Досягнення кращих показників рівня навчання, забезпечення комфортності перебування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, реалізація виховних завдань навчального закладу.

Розроблено методичні рекомендації
Інформаційні технології Управлінська діяльність Створення баз

даних

Буданцева Алла Іванівна, директор, вища, вчитель-методист, відмінник освіти і науки України Доступ слабкозорих учнів до нетрадиційних джерел інформації. Створення можливостей для творчої діяльності, формування професійних навичок. Можливість реалізувати нові форми та методи навчання. Створення умов для вирішення нових дидактичних завдань за допомогою програмно-педагогічних засобів з предмета Реалізація концепції ранньої реабілітації в Хмельницькій області «Геліос»
Технології моніторингу та керування освітнім процесом Методична робота Моніторинг навчально-виховного процесу Сінгілевич Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи, вища. Розробка та впровадження навчально-виховних проектів в освітній процес, створення та апробація моделі розвитку творчого мислення дітей на уроках української та англійської мови засобами організації проективної діяльності. Модернізація освітнього процесу на засадах гуманізму і демократії; удосконалення навчально-виховного процесу. Розвиток в учнів суб’єктивності, мислення, творчих здібностей, активності та ініціативності, формування у них дослідницьких умінь. Розроблено методичні рекомендації, мультимедійні програми
Технологія

педагогічного

менеджменту

Методична робота Збирання статистичного

аналізу, створення експертно-аналітичної

системи

Сінгілевич Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи, вища Адаптація здобутків менеджменту до управління школою. Розкриття сутності основних категорій стратегічного менеджменту та визначення можливості їх використання в управлінській діяльності сучасного керівника. Підвищення якості роботи керівника як менеджера освіти, викладання та навчання в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Розроблені проекти «Вчителі», «Обдаровані діти» та інші. Методичний посібник «Професійна компетентність сучасного педагога»
Організація практичної і прикладної спрямованості математичної освіти слабозорих учнів Математика Прикладна та практична спрямованість математичної освіти слабозорих учнів Вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії Карасюк Людмила Петрівна Використання набутих теоретичних знань в нестандартних ситуаціях. Підвищення зацікавленості учнів до науки математики, робить процес більш ефективним. Розроблені матеріали до збірки з досвіду роботи.
Технологія

індивідуального

навчання

Індивідуальне навчання Індивідуальна програма розвитку дитини Вусата Олеся Василівна, вчитель II категорії

Рудюк Віра Гнатівна, вчитель індивідуального

навчання, вища

Проект «Крок за кроком до життєвих компетентностей»
Технологія

особистісно-

зорієнтованого

навчання та виховання

навчально-виховний процес Уроки, виховні заходи Педагоги В умовах особистісно-орієнтованого навчання акцент зроблено на розвитку у суб’єктів навчання особистісного ставлення до світу, до себе; на формуванні цілісної особистості у єдності її пізнавальних і особистісних якостей, на розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, на індивідуалізації, проб лематизації, персоніфікації, діалогізації навчально-виховного процесу. Самореалізація вчителя і учня. Високий рівень інтелектуального, особистісного і духовного розвитку вчителів та учнів. Повноцінна реалізація природних нахилів, здібностей, інтересів учнів і вчителів. Розвиток у дитини механізмів самоосвіти, самореалізації, самовираження, саморегуляції, самозахисту, самовиховання Розроблено методичні рекомендації, модель профільного навчання «Гефест»
Технології колективного творчого виховання за І.Івановим Виховний процес Колективні форми роботи Вихователі Технологія формування творчої особистості передбачає реалізацію таких принципів:

1) принципу розвитку (передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів);

2) принципу самодіяльності (має на меті діяльнісний підхід, за якого учні відчувають себе співучасниками навчально-виховного процесу);

3) принципу самоорганізації (передбачає спонукання учнів до організації свого робочого місця, планування роботи щодо виконання навчального завдання, здійснення самоперевірки).

Головне завдання – посилити розвиток тих психічних процесів і здібностей дитини, які мають вирішальне значення для формування творчої особистості, забезпечують людині успіх у творчій діяльності.

Гуманізація і демократизація освітнього процесу. Розвиток творчого мислення, різних видів пам’яті, уяви, фантазії, інтуїції дитини, її комунікативних творчих здібностей. Розвиток адекватної «Я-концепції» кожної дитини. Формування у кожного учня здатності самостійно, стабільно і продуктивно діяти, постійно працювати над собою. Розроблено мультимедійні програми, комп’ютерні презентації
Методика М.Б.Уріна Виховний процес Уроки доброти і осердечування Вихователі Виховання доброзичливості, порядності Методичний посібник «Твори добро, бо ти людина»
Теорія проектного навчання Управлінська діяльність

Реабілітаційний процес

Створення проектів Заступник директора з навчальної роботи Сінгілевич Тетяна Володимирівна, Заступник директора з реабілітаційного процесу Кузик Ірина Іванівна. Працюючи над проектом, учень включається у реальні процеси, вивчає суть та глибину явищ, переживає ситуації, пов’язані з ними. Кожен вибирає собі напрям досліджень. Проектне навчання є особистісно зорієнтованим. Вчитель керує цим проектом, надає допомогу, підказує. Слабкозорі діти готують звіти, які містять демонстративні досліди, схеми, малюнки та інше. Дана технологія включає дитину в процес самостійної пошукової дослідницької діяльності, що сприймається дитиною як особиста мета. Учень виступає у ролі пошукувача нових знань. Формування в учнів сучасного стилю мислення, дослідницьких здібностей, впевненості у своїх можливостях. Методичний посібник «Впровадження проектних технологій в навчально-виховний процес реабілітаційного закладу». Мікропроект «реалізація концепції ранньої реабілітації дітей з вадами зору «Геліос».

«Тифлопедагогічний супровід слабозорих учнів в умовах ЗОШ»

Розвиток критичного мислення Навчально-виховний процес Розвиток критичного мислення Пилипишина Ірина Іванівна Активний та інтерактивний процес пізнання. Внаслідок власних здобутків, відкритів, пошуків змінюється погляд учнів на навчання. Використовуються методи, прийоми та форми роботи, які створюють ситуацію вибору, осмислення ознак, явищ, властивостей предметів з різних сторін і розвивають критичне мислення учнів Розвиток мислення учнів, перетворення учнів з пасивних слухачів на активних учасників навчально-виховного процесу, які самостійно аналізують отриману інформацію, розв’язують задачі. Інноваційні технології для розвитку критичного мислення (методичний посібник)
Створення моделі школи сприяння здоров’ю Реабілітаційний процес Система реабілітаційної роботи Вчителі-предметники, вихователі, дефектологи На основі моніторингу стану здоров’я та фізичного розвитку учнів розробляється система заходів та створюються такі умови для навчальної діяльності, виховання та розвитку, що сприяють зміцненню здоров’я вихованців, формуванню у закладі культу здоров’я.

Впровадження здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій в усі ланки навчально-виховного процесу

Реалізація шкільного проекту «Здоров’я дитини – щастя родини – багатство України», що забезпечить валеологізацію навчально-виховного процесу на основі моделювання системи здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих технологій.

Формування здорового способу життя

Формування здорового способу життя (збірник виховних заходів).

Розробили модель школи сприяння здоров’ю.

Системи екологічної освіти та виховання слабкозорих учнів Виховний процес Системи екологічної освіти Дарманська Наталя Вікторівна,

Жирнова Жанна Олександрівна

Формування особистості з усвідомленим ексцентричним типом мислення. Залучення учнів до практичних дій у соціумі, спрямованих на збереження довкілля та популяризацію екологічних знань. Технологія забезпечує формування комплексу знань, умінь, переконань, при яких гармонійне співіснування людини і природи набуває особистісного значення,

сприяє формуванню громадянських цінностей та патріотичному вихованню.

Модернізація освітнього процесу шляхом залучення учнів до науково-дослідницької, проектно-пошукової, агітаційно-просвітницької діяльності. Формування особистості з екоцентричним типом мислення. Вироблення в учнів навичок, екологічно грамотної поведінки у природі. Розвиток у них творчих здібностей, креативного мислення, активної громадянської позиції. Розроблені мультимедійні програми з екології
Програма Intel навчання для майбутнього Методична робота Вчителі-предметники, вихователі Впровадження у навчальний процес моделі методичної системи підготовки педагогічних працівників до ефективного використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти України Підвищення якості підготовки, конкурентоспроможності педагогічних працівників; введення в дію моделі системи методичної підготовки вчителів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 14 педагогів пройшли курси в червні 2008р.
Організація комплексної допомоги дітям з функціональними порушеннями зору Реабілітаційний процес Системи комплексної допомоги слабкозорих дітей Заступник директора з реабілітаційної роботи Кузик Ірина Іванівна Впровадження науково-обгрунтованої системи комплексної реабілітаційної допомоги дітям з функціональними порушеннями зору в умовах функціонування освітнього закладу нового типу (навчально-реабілітаціного центру), ефективна реабілітаційна робота з урахуванням можливостей і здібностей дітей. Створення ефективної системи реабілітації дітей з функціональним порушенням зору, відновлення здоров’я, зміцнення духовних і фізичних можливостей учнів з вадами зору з метою підготовки їх до інтеграції в середовище здорових однолітків та соціальної адаптації Збережемо зір (методичний посібник)
Розвиток естетичного бачення Виховний процес Система естетичного виховання Ткачук Людмила Юрівна, Копейкіна Валентина Василівна Цілеспрямована проектно-дослідницька діяльність учнів, використання інтерактивних технологій сприяють вільному діалогу вчителя та учнів, учнів з іншими учнями,

розвитку наукового мислення дітей. У свою чергу, діалог, як основний метод проведення уроку, розгортається та активізується в ситуаціях проблемного характеру, дослідницького характеру, які створюються вчителем на основі аналізу художніх творів, знайомства з біографією та творчим шляхом письменника.

Результатом проектно-дослідницької, аналітичної діяльності учнів та виявлення сформованих на уроках вмінь та навичок стають створені ними власні драматичні інсценівки, есе, колажі, вірші, малюнки, проекти за наслідками вивченого та дослідженого.

Використання мультемедіа сприяє виробленню навичок естетичного оформлення презентацій, публікацій, веб-сайтів, поглиблює розуміння художнього твору.

Формування особистості з незалежним судженням та з розвиненим естетичним баченням.

Розвиток уміння орієнтуватися на кращі зразки світової літератури.

Розвиток полікультурного мислення особистості, формування дослідницьких умінь.

Розвиток навичок наукового підходу до вивчення літературних творів.

Мультимедійні програми, методичний посібник «розвиток естетичних якостей учнів на основі національно-культурних традицій»
Громадянська освіта: формування громадянської компетентності слабкозорих учнів. Виховний процес Система громадянської освіти Кутішевська Леся Володимирівна,

Павлевич Наталя Вікторівна

Формування громадянина правової держави через використання інтерактивних технологій. Формування в учнів політичної і соціальної компетентності, уміння приймати колективні рішення шляхом консенсусу. Формування культурної компетентності, толерантності, поваги один до одного, здатності уживатися з людьми інших культур, мов і релігій. Громадянське виховання учнів в умовах управління

(збірка виховних заходів)

Економічне виховання та навчання учнів школи Навчально-виховний процес Економіка з 7-12 кл., Економіка для молодших школярів Павлевич Наталя Вікторівна, вчителі початкових класів Ідея формування в учнів уміння самостійно аналізувати й адекватно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві. Якісне засвоєння економічних понять молодшими учнями. Формування у них економічного мислення Мультимедійні програми
Виховання особистості слабкозорого учня через самореалізацію та самовдосконалення Виховний процес Система виховання особистості Гурман Віктор Григорович

Яшина Олена Юрівна

Створення ситуацій, які сприяють становленню та розвитку особистості учня. Розвиток самостійного мислення учнів, творчого підходу до будь-якого виду діяльності, формування особистості. Мультимедійні програми
Інноваційні технології правового і превентивного виховання слабкозорих учнів. Виховний процес Система правового і превентивного виховання Драгомерецька Людмила Семенівна,

Драгомерецький Володимир Борисович

Врахування особливостей і специфіки сільської місцевості, протреби у формуванні нової людини, здатної реально будувати нове життя в селі, працювати в умовах ринкових відносин; удосконалення традиційних методів, побудова нових стратегій виховного процесу, розробка інтенсивних форм та інноваційних технологій превентивного виховання. Створення оригінальної та ефективної системи правової освіти і виховання учнів; високий рівень правового світогляду і культури учнівської молоді, дисципліни і відповідальності. Мультимедійні програми
Формування державності особистості на засадах традиційних національних цінностей в умовах навчально-виховного закладу Виховний процес Колективні форми роботи Саранчук Алла Григорівна,

Петрова Людмила Василівна, Кутішевська Леся Володимирівна

Реалізація цілісної навчально-виховної програми виховання духовних цінностей для учнів 1-12-з класів «Етика: Духовні засади» та структурно-змістової моделі навчально-виховного закладу як школи духовного здоров’я. Упровадження структурно-змістової моделі формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей, яка створить умови для розробки та експериментальної перевірки ефективності упровадження програми «Етика: духовні засади» (для учнів 12-х класів); діяльності загальноосвітнього навчального закладу як навчального закладу духовного здроров’я; організації на базі коледжу Всеукраїнського науково-методичного центру духовного здоров’я. Мультимедійні програми, методичний посібник «Історія…Вона крута»
Технологія діалогу культури народів Європи щодо формування компетентного випускника ХХІ ст. Навчально-виховний процес Колективні форми роботи Ляшуга Ірина Олексіївна, Вертипорох Віталій Антонович, вихователі Створення ефективного інформаційного каналу передачі інформації про європейську інтеграцію Підготовка учнів до майбутнього навчання, праці та життя у спільній Європі Створено європейський клуб «Країни ЮНЕСКО», мультимедійні програми країн ЮНЕСКО, презентації.