Реабілітаційна робота

Важливу роль в роботі школи відіграє реабілітаційний процес, який включає педагогічну, психологічну, медичну, соціальну реабілітацію.

Кожен вид реабілітації здійснюється за основними етапами:

І – діагностичний;

ІІ – аналітико-проективний;

ІІІ – корекційно-відновлювальний;

ІV – профілактичний.

Ефективність всіх видів реабілітації відчутна тоді, коли вона здійснюється комплексно.

Для здійснення комплексної реабілітації в школі створена команда фахівців: лікар-офтальмолог, педіатр,медсестра-ортоптистка, шкільна медсестра, дієтсестра, масажист, логопед, психолог, соціальний педагог, тифлопедагог. Весь педагогічний колектив школи залучений до реалізації завдань комплексної реабілітації: діагностичні, пропедевтичні, освітні, виховні, розвивальні, корекційно-реабілітаційні, профілактичні та лікувальні.

Родзинкою реабілітаційного процесу є організація динамічних та постійних санаторних груп, які створюються за підсумками поглибленого медичного огляду з лікувально-оздоровчою (постійні групи) та профілактично-оздоровчою (динамічні групи) метою.

Постійні лікувально-оздоровчі групи формуються з тих дітей, які мають серйозні вади зору або порушення постави. Ці діти протягом року одержують постійну медичну допомогу (заняття ЛФК, водні процедури, фіто чаї, дієтхарчування тощо). Динамічні профілактично-оздоровчі групи – це всі діти, які протягом року один раз або двічі отримують масаж, фізіопроцедури, медикаментозне та апаратне лікування, вітамінотерапію, водні процедури, фітолікування.

Комплексна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуального плану комплексної реабілітації, який розробляють спеціалісти реабілітаційної служби для кожного учня.

Для досягнення високої ефективності реабілітаційної роботи спеціалісти реабілітаційної служби, педагоги використовують інноваційні технології, інтерактивні форми навчання:

— ігрові технології;

— здоров’язберігаючі технології;

— казкотерапію;

— арттерапію;

— тренінги;

— технології інтерактивного навчання;

— перспективно-випереджувальне навчання С.М. Лисенкова;

— мультимедійні технології;

— технології розвивального навчання;

— технології особистісно-орієнтованого навчання та виховання;

— технологія моніторингу та керування освітнім процесом;

— технологія педагогічного менеджменту;

— просвітницька програма «рівний-рівному», «діалог»;

— засоби та форми лікувальної фізкультури;

— проектні технології.

В 2004-2007 роках працівниками реабілітаційної служби був впроваджений, за сприяння УФСІ, проект «Реалізація Концепції ранньої реабілітації слабозорих дітей в Хмельницькій області «Геліос». Діяльність за проектом була спрямована на:

— розробку та впровадження механізму організації соціально-педагогічного патронажу сімей дітей з вадами зору;

— надання методично-консультативної допомоги та проведення просвітницької роботи серед батьків, педагогів;

— здійснення дослідницько-пошукової роботи.

Основними результатами впровадження проекту є:

  • Створення «Центру ранньої реабілітації слабозорих дітей «Геліос». В центрі працюють психолог, соціальний педагог, офтальмолог, тифлопедагог, логопед. Вони займаються реабілітацією дітей з вадами зору віком від народження до 7 років. Головною метою роботи спеціалістів Центру є створення умов для подолання труднощів розвитку слабозорої дитини, розвиток її власних здібностей та максимальне інтегрування у суспільство, а також допомога батькам в усвідомленні суті проблем своїх дітей та в оволодінні методиками виконання індивідуальних реабілітаційних програм. За потреби, спеціалісти Центру «Геліос» виїжджають до місця проживання дитини і надають педагогічну та психологічну допомогу сім’ї, консультації батькам, рекомендації по вихованню дитини. Крім того, проводять активну дистанційну роботу з батьками слабозорих дітей. Працівники центру співпрацюють з вчителями та вихователями навчальних закладів, які відвідують діти з вадами зору, проводять для них спеціальні тренінги, консультації та заняття.

  • Відкрито динамічний оздоровчо-реабілітаційний клас, в який за рекомендацією обласної психолого-медико-педагогічної консультації обласне управління освіти та науки направляє дітей з вадами зору, що навчаються в загальноосвітніх закладах Хмельницької області. Протягом 21 дня перебування в динамічному оздоровчо-реабілітаційному класі дитина:

— має змогу навчатися у відповідному класі;

— отримує кваліфіковану допомогу офтальмолога, лікаря-педіатра, психолога, соціального педагога, тифлопедагога, логопеда, вчителів-предметників;

— проходить апаратне та медикаментозне лікування зору, яке завжди дає позитивні результати;

— проходить профілактичний та лікувальний масаж;

— проживає в гуртожитку НВК та раціонально 5-разово харчується.

В 2006 році колективом НВК впроваджено проект «Тифлопедагогічний супровід слабозорих дітей в умовах загальноосвітньої школи». Результатом проекту було створення нової соціальної послуги – тифлопедагогічний супровід слабозорих дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу – , яка передбачає:

— здійснення навчання педагогів ЗОШ з питань тифлопедагогіки, тифлопсихології;

— здійснення лікування зору  та забезпечення тифлозасобами слабозорих учнів школи, які були партнерами проекту;

—  рекламна діяльність за проектом та випуск методичної літератури.

Навчання педагогів школи з питань тифлопедагогіки, тифлопсихології виявилось актуальним в сьогоденні, оскільки саме зараз часто піднімається питання про вдосконалення тифлологічної компетентності вчителів, які здійснюють інтегроване навчання дітей з порушенням зору. Розроблений навчальний курс «Тифлопедагогічний супровід слабозорих дітей в умовах загальноосвітньої школи» спрямований на формування у педагогів офтальмолого-гігієнічних, спеціальних навчально-організаційних та соціально-педагогічних компетенцій.

Для ефективного здобуття дітьми з вадами зору якісної освіти, соціально-трудової адаптації та інтеграції в суспільне життя в школі діє з 2008 по 2011 роки проект «Надія». Очікуваним результатом проекту є:

—   створення необхідних умов для здобуття якісної освіти дітьми з вадами психічного та фізичного розвитку;

—   забезпечення соціального захисту дітей з обмеженими функціональними можливостями, дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків;

—   створення умов для допрофесійної підготовки дітей з обмеженими функціональними можливостями, їх інтеграції суспільство та соціальної адаптації.

Щоліта учні школи  мають змогу оздоровлюватись на морі, в таборах відпочинку, відвідувати басейн та отримувати різні оздоровчі процедури.

Основним результатом комплексної реабілітації вихованців школи є позитивна динаміка в стані здоров’я наших учнів. Зокрема за останні 6 років стан здоров’я після проведених заходів комплексної реабілітації покращився  від 12%  у 2004-2005 н.р. до 30% у 2009-2010 н.р.

Роботи фахівців реабілітаційної служби узагальнені в методичних посібниках, які займали призові місця на виставках педагогічних ідей та знахідок за останні 5 років.

І найуспішнішим результатом спільної роботи є наші учні, які почувають себе повноцінно у житті.

Комплексна система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з вадами зору передбачає координацію зусиль усіх фахівців, яка здійснюється через роботу реабілітаційного семінару, шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, педагогічної ради, творчої групи по дослідженню ефективних шляхів реабілітаційної роботи, творчої групи «Вчимося бути здоровими». Координація реабілітаційного процесу покладена на заступника директора з реабілітаційної роботи.