Дитячі організації

Мета діяльності:
Створення умов для  розвитку творчої  компетентності,
громадянського  зростання учнів.

Шкільні дитячі організації:

— Шкільний осередок ВДТО «КРОКС»
— Шкільний парламент – орган учнівського самоуправління
— Шкільний клуб інтернаціональної дружби – «Знайомтесь – країни ЮНЕСКО»
— Дитяча громадська організація дітей-інвалідів «Егіда»

«Подоляночка»

Навчити діток змалечку творити добро та корисні справи покликано дитяче об’єднання «Подоляночка».
До нього входять школярі молодшої школи.

Мета діяльності:   створення сприятливих умов для самовираження дітей у різних видах діяльності, виховання учнів на традиціях, звичаях, фольклорних джерелах свого народу, рідного краю, національної культури, мови, формування в кінцевому підсумку державотворчої України.

Напрямки діяльності:

 • Моя родина Україна
 • Подорож в світ прекрасного
 • Рости  сильними, міцними, здоровими
 • Рости розумними і трудолюбивими

Шкільний осередок всеукраїнського творчого дитячого об’єднання Культурних , Розумних, Організованих, Кмітливих, Спритних (КРОКС)

Організація об’єднує дітей 5 — 12 класів
Мета діяльності: здійснення та захист законних соціальних , економічних , творчих , вікових , національно-культурних , інших спільних інтересів членів ВДТО КРОКС
Основні завдання:
— залучення дітей до творчості та творчої праці;
— єднання зусиль тих, хто працює з дітьми, для сприяння всебічному та гармонійному розвитку розумових здібностей, моральних якостей, фізичного стану, практичних навичок, пізнавальних процесів, сприйняття, творчої ініціативи, суспільної активності, формування волі, характеру учнів, їх виховання в дусі загальнолюдських цінностей;
— забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення  культурного рівня та естетичного виховання підростаючого покоління.
Шкільний осередок КРОКС діє з лютого 2004 року. КРОКС  дає можливість учням НВК гармонійно розвиватись, дізнаватись багато нового, поповнювати свій багаж знань та вмінь,  подорожувати,  спілкуватись з однолітками з усіх куточків України та зарубіжними друзями.
В школі виросло вже 3 покоління команд і щороку дитяча організація поповнюється новими школярами.
Шкільний осередок всеукраїнського творчого дитячого об’єднання Культурних , Розумних, Організованих, Кмітливих, Спритних (КРОКС)
Організація об’єднує дітей 5 — 12 класів. Мета діяльності: здійснення та захист законних соціальних , економічних , творчих , вікових , національно-культурних , інших спільних інтересів членів ВДТО КРОКС.


Учнівське  врядування.

Мета діяльності:

 • всебічний розвиток учнів, їх талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.
 • набуття  учнями позитивного досвіду суспільної поведінки,
 • через активну участь в шкільному самоврядуванні – навчити учнів тримати активну громадянську позицію в суспільному житті, бути гідним громадянином України.

Шкільна газета «Клас».

Всі події шкільного життя висвітлюються на сторінках щомісячної шкільної газети.

 • До редколегії входять учні 5 – 12 класів та педагоги.
 • Тематика газетних номерів  різноманітна.
 • Газета містить  багато рубрик, інтерв’ю, статей.
 • Тому «Клас» – газета  цікава не лише учням, але й вчителям і батькам.

Шкільний клуб інтернаціональної дружби.


Мета діяльності: набуття дітьми знань про Європу, знаходження спільних цінностей, подібності культур, традицій; підвищення інтелектуального розвитку учнів; ознайомлення з культурою, мовою, традиціями, пам’ятками архітектури, та історією народів Європи.
У 2006 році в школі започатковано діяльність шкільного європейського клубу, що об’єднав всіх учнів школи
За кожним класом закріплена країна – дійсний член ЮНЕСКО.

Щороку визначається тематика для вивчення особливостей обраної країни.
В результаті протягом року класи працюють над своїм творчим проектом, а в квітні-травні — розкривають свої знання та  все нове про країну, що ними вивчається.

Дитяча громадська організація
дітей-інвалідів «Егіда»

Мета діяльності: Основною метою діяльності є захист інтересів дітей-інвалідів і створення умов для їх успішної інтеграції дітей-інвалідів у суспільство; психологічна, медична, педагогічна, соціальна реабілітація; реалізація творчих здібностей, задоволення вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Основні завдання «Егіди»:

 • популяризація діяльності організації всіма засобами масової інформації;
 • виявлення дітей-інвалідів по зору та інших патологій,
 • залучення їх до членства в організації;
 • організація   для   своїх   членів   культурно-масових   та   фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • створення клубів, гуртків за інтересами для дітей-інвалідів;
 • сприяння навчанню та набуттю нових трудових навичок;
 • представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних органах та інших установах і організаціях;
 • здійснення пропаганди здорового способу життя;
 • здійснення необхідної господарської та іншої діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій і підприємств із статусом юридичної особи;
 • співпраця з громадськими організаціями і установами, які заявили про це.