Інформація про кошти

2020 рік

За 2020 рік

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік (код класифікації 0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік (код класифікації 0611070)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік (код класифікації 0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік (код класифікації 0611070)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2020 рік (код класифікації 0611030)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року (код класифікації 0611030)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2021р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року